Hasta Sorumlulukları

SORUMLULUKLAR

Dikkat edilmesi gereken sorumluluklar.


1
Genel Sorumluluklar
· Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. · Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. · Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
2
Sosyal Güvenlik Durumu
· Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
3
Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
· Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
4
Merkez Kurallarına Uyma
· Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. · Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. · Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. · Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. · Hasta; Merkez personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. · Hasta; Merkez malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5
Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
· Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. · Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. · Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. · Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.