Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİMİ

Kurumumuzda kalite çalışmaları, yönetim ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz doğrultusunda yürültülmektedir.
AYRICA;

Kalite Toplantılarımız
Yıl içinde belli periyotlarla Klinik kalite sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Klinik Direktörü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Mali işler Sorumlusun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
Diyaliz Merkezlerimizde - Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

- Bu olayları izlemek.

- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.
Fiziksel Alan Denetimleri
Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır. Diyaliz yönetimince oluşturulan ekip, diyaliz merkezlerinin büyüklüğü dikkate alınarak diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
Özdeğerlendirme Süreci
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

- Özdeğerlendirme ekibi; Klinik Direktörü, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Hasta Hizmetleri Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Yardımcısı ve Klinik Kalite Temsilcisinden oluşmaktadır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.

- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm diyaliz merkezleri, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.